Ana sayfa Manevi Hastalıklar Büyü Bozma Kelimesi

Büyü Bozma Kelimesi

0
İletişim

Büyü Bozma Kelimesi.

Büyü bozma duası kelimeleri yahut büyü nasıl çözülür ile alakalı olarak kısa sürede etki edecek olan işlemlerin kullanılması gerekir. Etkili şekilde okunacak olan dualar tüm olumsuzlukları ve sihir benzer biçimde işlemleri hükümsüz şekilde bırakacaktır. Büyüler insanoğlu tarafınca kabul edilse de edilmese de yüzyıllardır mevcud ve insanoğluı derinden etkileyen güçlere haizdir. İnsana meydana getirilen büyüler sonucunda etkilenmeyen bulunmamaktadır.

Özellikle papaz büyüsü şeklinde etkili olan büyüler var mıdır, sorusu karşınsında teretdüt etmeden var bulunduğunu söyleyebilirsiz. Doğrusu sihir ve papaz tarzı büyüler her zaman her yerde karşımıza çıkabilecek olan uygulamalar içinde yer alır. Kitaplarda biroldukça yerde sihir şeklinde uygulamalardan bahsedilmektedir. Hatta bazı kaynaklara gore Yahudi bir hanım tarafından peygamber efendimize büyü yapıldığı söylenmektedir. Bunun sonucunda da sihrin etkisiz hale getirilmesi ve bozma işleminin yapılması için Felak suresinin okunduğu yazmaktadır.Bir fert sihir ile büyüye maruz kaldıysa kendini tanıyamaz hale gelir.
Bir birey sihir ile büyüye maruz kaldıysa korkunç rüyalar görmeye başlar.
Rüyalarında sık şekilde kedi ve köpek benzer biçimde hayvanlar görmeye adım atar.
Ensede ağrılar meydana gelir.
Aşırı düzeyde bitkinlik hisseder.
Gözlerde ağrılar doğar.
Bir kişi sihir ile büyüye maruz kaldıysa takip ediliyormuş hissine kapılır.
Bir kişiye bu uygulama yapıldığını anlamak adına hareketlerindeki değişimler izlenir.
Tedirginlik ve yalnızlıktan korkma yaşanır.
Bir kişiye bu uygulama yapıldığı ile alakalı belirtileri içinde uyuşukluk ve tembellik yer alır.
Belirtileri içinde kollarda ve ellerde uyuşma meydana gelir.
Emareleri mevzusunda takipte olmak yarar sağlayacaktır. Emareleri kurtulma için yarar sağlar.Bu duayı iki Cuma arası 105 sefer okuyan –Rabbimin ın izni ile- her türlü sorunlardan, büyülerden ve belalardan kurtulur; gelecek bela, sıkıntı ve kederlerden de emin olur. Allah celle celâluhû, o ferdin dünya ve âhiret sorunlarını giderir.
DUANIN YAPILIŞ ŞEKLİ

Bir günde tamamı okunabilirse de her günün nasibinin olması için, her güne (7 güne) bölünerek okunması daha faziletlidir. Sabah namazından sonrasında yada öğlen namazına 1 saat kalacak vakte kadarki süre dilimi içinde okunabilir.

Her gmeşhurk 15 kere okumanın sonucunda 1 defa da AMENERRESÛLÜ duası (Bakara suresinin son iki ayeti) okunur. Böylece bu dua toplamda 7 kere okunmuş olur. Hepsi bir günde okunmak istenirse 105 kez okumanın bitiminde 7 kez da AMENERRESÛLÜ duası okunup tamamlanabilir.

Duanın gücünü çoğaltmak için başlangıcında 2 rekat müracaat niyetli namaz, bitiminde 2 rekat şükür niyetli namaz kılınabilir.

Duanın Rabbimden isteklerimizde vesile bulunduğunu, hakkımızda hayırlı olanı istemek icap ettiğini ve bunu verecek olanın da sadece Rabbimiz bulunduğunu unutmayalım.

Dualarınızda bizleri de hatırlamanız temennisi ile…Büyü iyi mi bozulur diye soran kişilere büyü üstatları 4 farklı alternatifle cevap vermektedir. Büyü bozmanın bu dört yolu arkaik metotla büyü bozma, ters zincir metodu ile büyü bozma, yön değiştirme metodu ile büyü bozma ve Kuran surelerinin okunması ile büyü bozma şeklinde sıralanabilir.

Bu yazımızda büyü bozmaya dair bu dört yöntem hakkında bilgiler vererek öğretici bir çalışma sunmaya gayret edeceğiz. Sadece öncesinde bireyin gerçekten büyüye maruz kalıp kalmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

Zira birey hiç büyüye maruz kalmamışken kendisini büyülenmiş şeklinde görürse bu vaziyet daha farklı sıkıntıların ortaya çıkmasına yol açabilir. Çünkü üzerinde sihrin tesiri olmayan bir kişiye büyü bozma taktikleri ile yaklaşılırsa ciddi zararlara sebebiyet verilebilir.

Bu itibarla şu büyü belirtilerini göz önüne tuttuktan sonra büyü nasıl bozulur sorusunu sormak çok daha faydalı olacaktır.

Yoğun biçimde kendisini hissettiren uyku isteği
Evcil hayvanların kişiye yönelik anormal davranışları
Unutkanlık halinin ağırlaşması
mevzuşma biçiminde ciddi düzensizlikEşyaların sık sık kaybolması
Ateş yakamama, yakılan ateşin çabuk sönmesi
kişinin girdiği herhangi bir ortamın hemen kasvetli bir havaya bürünmesi
İstem dışı dalgınlık ve içe kapanma nöbetleri
Kuran ayetleri okunduğunda ortamdan kaçıp uzaklaşma eğilimi
Burada sıralanan belirtilerin en az 3 tanesi aynı anda gözlemlenirse büyü yapıldığına kanaat getirilebilir. Aksi durumda korkulacak bir şey yoktur ve kişi yalnız vesveseye kapılmıştır.

Eğer birey büyü belirtilerine bakarak üzerinde büyü olduğuna kanaat getirirse hiç zaman kaybettirmeden büyü bozma uygulamalarına başvurmalıdır. Zira büyülenmiş olmak her zaman risk altında olmak anlamına gelir ve geçen her dakika dezavantajlı durumu birazcık daha artırmaktadır.

İşte kişiyi bu riskli durumdan kurtaracak birbirinden farklı dört büyü bozma uygulaması şöyle izah edilebilir:

Arkaik metotla büyü iyi mi bozulur
Arkaik kelimesi “eski, geride kalmış” demektir. Arkaik metotla büyü bozma uygulaması da en eski büyü bozma metodu olarak bilinmektedir.

Arkaik metotta çok karmaşık törensel uygulamalar vardır. Tütsü yakmak ve belli içecekler içirmek sureti ile büyü bozma yapılmaktadır. Tütsü olarak daha çok akasya ağacı yakılırken içecek olarak bazı bitkisel sıvılar kullanılır.Arkaik metotla büyü bozma çalışmalarında kullanılan yaygın bir metot ise kurban kanı ile büyü bozma çalışmasıdır. Sunak denilen taştan kesim yerlerinde koyun, keçi ve buzağı şeklinde hayvanlar kesilerek kurban kanı büyülenmiş ferdin alnına sürülür ve kurban eti mutlaka yenmez.

Arkaik yöntem günümüzde hemen hemen hiç uygulanmamaktadır. Çünkü törenleri hem çok kompleks bir ritüele dayanır aynı zamanda çağdaş yaşam koşullarına uymayan, icrası imkansız biroldukça detay barındırmaktadır.

Ters zincir metodu ile büyü nasıl bozulur

yapılan bir sihrin tüm aşamalarını tersten yaparak büyüyü bozma çabasıdır. Kimi durumlarda imkansıza yakın bir çaba gerektirir.

Mesela saç büyüsünde hanımın bir tel saçı alınarak tılsımlı sözcükler okunması mümkün ve saç teline 7 düğüm atılır. Arkasından bu saç teli bir diz boyu derinlikteki toprağa gömülerek saklanır.

Ters zincir metodu ile büyü bozacak olan kahin, toprağa gömülen saç telini bulmalı, saç teline zarar vermeden belirtilen 7 tane düğümü çözmeli ve tılsımlı sözcükleri tersinden okuyarak büyüyü bozmalıdır.

Dikkat edilirse bu yöntem ergonomik uygulama imkanı pek bulunmayan bir tekniktir. Kaldı ki domuz yağı büyüsü veya mum büyüsü şeklinde malzemenin geri dönüşümsüz kullanıldığı kimi büyülerde bu metodun işe yaraması adeta mucize nispetinde kalmaktadır.

Ters zincir metodu öteki büyü bozma uygulamalarına nazaran daha azca başyaralanan bir teknik olup daha çok “başka çare kalmadığında” tercih edilen bir yoldur.

Yön değişiklik yapma metodu ile büyü iyi mi bozulur

Bu metotta büyünün tesirleri fert üzerinden kaldırılarak başka bir şahsa yönlendirilmektedir. Yani büyü tamamen ortadan kaldırılmamakta yalnız yönü ve hedefi değiştirilmektedir.

Yön değişiklik yapma metodu ile büyü bozmada eğer büyülenmiş birey büyüyü üzerinden kaldırıp düşmanlarına yöneltmişse bunda bir sakınca yoktur. Fakat çoğu zaman bu taktikte büyü yön değiştirirken tamamen tesadüfi bir yol izlemektedir. Yani sihrin kime ve ne zaman bulaşacağı tam olarak kestirilememektedir.Ancak yapılan gözlemler yön değiştiren büyülerin çoğu zaman kimlere etki ettiğini ortaya çıkarmıştır. Buna gore eğer bu taktikle bir kişi büyüyü kendisinden uzaklaştırırsa büyü şu kişilere yönelmektedir:

Aşık etme büyüleri genellikle en yakında bulunan bekar genç kıza
Kara büyüler ailenin en itibarlı erkeğine
Soğutma büyüleri, üzerinden büyü kaldırılmak istenenin çocuklarına veya kardeşlerine yönelmektedir.
Dikkat edilirse bu metotta bir şahıs büyüden kurtarılırken “başka bir kurban” bulunmaktadır. Yani kalıcı olarak büyüden kurtulmayı mümkün kılmayan bu taktikte yalnız etkilenmiş fert sayısı artırılmaktadır.

Kuran surelerinin okunması ile büyü nasıl bozulur

En etkili ve emin büyü bozma yolu Kuran sureleri okuyarak büyü bozma çalışması yapmaktır. Hz. Muhammed döneminden bu güne kadar büyünün bozulması için çeşitli dualar okunmaktadır. Bu dualar düzgüsel lafızlara dayanan dualar olmayıp Kuran surelerinin okunması ile yapılan niyazlardır.

Kuran sureleri büyü bozma duası biçiminde okunduğunda büyüye maruz kalan ferdin bizzat kendisi tarafınca okunmasına gerek kalmamıştır. Bireyin bir yakını da bu sureleri büyü bozma duası niyetiyle okuyabilir.öteki bütün dualarda yakarma etmek bir tek şahsi bir çabadır ve başkası için yakarış edilemez. Fakat büyü bozma duasında böyle bir çabaya ruhsat verilmiştir. Bunun sebebi büyüye maruz kalan kişilerin genellikle büyülendiklerini kabul etmemeleri ve bu konuda direnmeçı davranmalarıdır.

Kuran’daki hangi surenin büyü bozma uygulamalarında hangi işlevde kullanıldığına dair şunlar söylenebilir:

Bakara suresi: Her türlü sihri defeder.
Rad suresi: Hüddamlardan korur.
Fatır suresi: Cin ve taifesinden kişiyi hıfzeder.
Rahman suresi: Aileye zarar veren büyüleri defeder.
Cin suresi: 7 kez okunduğunda cinlerin şerrinden korur.
Nas suresi: Farz namazlarından sonrasında okunursa kişiye büyü ile alakalı bir zarar gelmez.
Felak suresi: En etkili büyü bozma duası hükmündedir. Esasen mevzusu da büyü meselesidir. Büyücülerin şerrinden allah’a sığınmayı anlatır. En yaygın ve güçlü büyü bozma iksiridir.

Önemli bir uyarı ve önemli bir tavsiye

Sevgili okurlarımıza önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Büyü yapmak dinen ne olursa olsun yasaklanmıştır. Hatta büyü kebairi ekabir denilen 7 büyük günahtan biridir. Bu nedenle büyüye asla tevessül etmemek gerekir.

Fakat son zamanlarda özellikle aşk konusunda büyüye başvurup günaha giren arkadaşlarımızı duyuyor ve buna üzülüyoruz.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here