Ana sayfa Büyüler ve Çeşitleri Büyü Etkisinden Nasıl Korunurum?

Büyü Etkisinden Nasıl Korunurum?

0
İletişim

Büyü Etkisinden Nasıl Korunurum?

Evvela Boy Abdesti alıp sonra tüm günahlarından pişman olduğunu beyan etmesi gerekir.Sonra Bu açıklayacağımız işlemlere başlanırsa muvafakiyet inşaallah olur.

Ruhi sıkıntılardan, korkulardan ve çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve büyü çözmek için ne yapmak gerekir? Cinden korunmak için hangi duaları okumalı?

Allahü teâlâ, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak gerekir. Her şeyin yaratılmasında ortak olan manevi sebep, sadaka vermek70 kere (Estagfirullah min külli mâ kerihallah) duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklar, sara ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:
1-
 Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.

2-
 Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

3-
 Bir miktar suya Âyet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.

4-
 Sedir ağacının 7 tane yeşil yaprağı ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Âyet-el kürsi 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.

5-
 Üç kere Salevat ve FatihaÂyet-el kürsiKâfirunİhlasFelak ve Nas sureleri yedişer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.

6-
 Fatiha, Âyet-el-kürsi ve 4 Kul [Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri] yedişer kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de olur.

7-
 Sabah akşam, Bekara suresinin başından 4 âyet ve Âyet-el kürsiile, Âyet-el kürsiden sonraki iki âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

8-
 Sabah akşam 24 kere Estagfirullah denir. Sonra 11 İhlas ve 7 kere Fatiha ve 33 kere,okuyup, sevabı Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ve sonra isimleri okunarak Silsile-i aliyye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah-akşam böyle dua edilir.

Başlarken ve bitirince yüz kere salevat getirmeli. [Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.]

10-
 Ha-Mim Mümin suresinin başından masir’e kadar ve Âyet-el kürsi okumalı.

11-
 La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli şeyin kadir okumalı.

12-
 Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 100. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür.

13-
 Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak için Âyât-i hırz okunmalıdır! Âyât-i hırz, şu sure ve âyetlerdir:

Fatiha,
Bekara
 1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286,Âl-i İmran 18,19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam”kısmı,Âl-i İmran 26, 27 ve 154,En’âm 17, A’râf 54, 55, 56, Tevbe 51 ve 128, 129,Yunüs 107, Hud 56, İbrâhim 12, İsrâ 43 ve 110, 111, Mü’minun 116, 117, 118, Ankebut 60, Rum 17, 18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182, Feth 27, 28, 29, Hadid 1, 2, 3, 4, 5, Haşr 21, 22, 23, 24, Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Buruc 20, 21, 22, İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri.

Âyât-i hırz nasıl okunur?
Abdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari, Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Cinlerin insanlarda yaptıkları hastalıklara “Sihr=Büyü” denir. Müslüman olan cinlerin insanlarla bir alâkası yoktur. Bunlar, yalnız ibâdet ederler. Bunlardan insanlara zarar gelmez. Kâfir olan cinler, insandan ayrılmazlar. Cinler her şekilde görünürler. Böcek şekline, mikrob şekline de girerler. İnsanın damarlarında dolaşırlar. Yalnız mü’minlerin kalbine giremezler. Kâfir cinler, iyi insan şekline de girer. Her iyiliği yapar. İnsanlara fâideli olurlar. Kâfir ve fâsıklarla arkadaşlık yapınca, hiç ayrılmazlar. Kâfir insanlar gibi, her iyiliği yapınca, arkasından küfre,
fıska sebeb olurlar. İnsanın göstereceği kimselerde hastalık, sihir yaparlar. Bu hastalıkdan kurtulmak için, bu cinni yok etmek veyâ kovmak lâzımdır.

Sihir, büyü yapmak olup haramdır. Sihir vâsıtasiyle her dilediğini yapacağına inanırsa, kâfir olur. Sihirin te’sîrine inanmayan da kâfir olur. Sihrin, diğer ilâclar gibi, Allahü teâlâ dilerse te’sîr edebileceğine inanmalıdır. Her dilediğini, Allahü teâlânın yaratacağına inanmak küfür olmaz ise de, büyük günahtır.

Ayat-i hırz nasıl okunur?

Abdest alınıp, 7 istigfar hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Bir fatiha,Peygamber efendimizin ve  Ahmed Rifai ve Şeyh İbrahim Dıssuki hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur.Bu duaları okurken şunuda unutmamak gerekir elinin ulaştığı vucudunun tüm yerlerine,çrnek eline,yüzüne,başına vesaire mesh edilir.Zülfikar duası ve Semsemail adınıda kullanarak okuması daha tesirli olacaktır.

Semsemail Duası Ve Vefki.

Büyüden Korunmak İçin En Tesirli Dua.

Büyü Ve Sihire Karşı En Etkili Dua.

Büyüden Sihirden Kurtulmak İçin Okunacak Dua.

Büyüyü Bozan Şeyler.

Büyüden Kurtulma Belirtileri.

Bütün Büyüleri Bozan Dua.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here