Günlük Okunması Gereken Kutlu Dualar

Sabah akşam okunması gereken şükür duası:

Okunuşu: Allahümme ma eshaba bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekaşşükür

Anlamı: Ey Allah’ım, bana ve diğer bütün yarattıklarına verdiğin nimetlerin sabah ve akşama kadar bizim yanımızda kalması yalnızca senin kudretindendir. Senin ortağın yoktur, yalnız sana hamd ederiz ve sana şükrederiz.

Ezan okunurken okunması gereken dua:

Okunuşu: Allâhümme Rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kâimeh, âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete veb’ashü makâmem-mahmûdeni’l-lezî va’adteh.

Anlamı:  Ey Allah’ım. Eksiksiz olan bu davet ve çağrının, kılınan namazın sahibi! Muhammed’e vesile’yi ve fazileti ver. O’nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmud üzere dirilt diye dua ederse, kıyamet günü ona mutlaka şefaatim helal olur.

Evden çıkarken okunması gereken dua:

Okunuşu: Bismillahi, hasbi-yellahü tevekkeltü alâllahi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Anlamı :Allah’ın adıyla. Allah bana yeter. Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.

Eve girerken okunması gereken dua:

Okunuşu: Allahumme inni es’elüke hayret mevleci ve hayret mahreci, bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve alallahi Rabbena tevekkelna.

Anlamı: Allah’ım, hayırlar konusunda senden hayırlı çıkış ve giriş isterim. Ey Allah’ım senin adınla evimize girdik, yine senin adınla çıkarız. Yalnız Allah’a güvendik ve dayandık.

Yemek Duası, Yemeğe oturulduğunda okunması gereken dua:

Okunuşu: Elhamdü lillahillezi et’amena ve sakana ve cealena minel müslimin. Allahüm meğfır verham vehfez sahibet taami vel akilin ve limen sea fiyhi ve li cemi’ıl mü’miniyne ve’l mü’minat. Allahümme nevvir gulubena bi envari muhabbetike ve zikrike ve şükrüke ya zel celali vel ikram. Allahümme ehyina hayaten dayyibeten bis-sıhhati ves-selameti vel afiyeti fid dînî ved dünya vel ahirah inneke ala külli şey-in kadîr. Allahümme inna nes-elüke temamen nî’meti ve devame’l afiyeti ve husne’l hatimeh. Allahümme zid ve la tengus bi hurmetin nebiyyi ve bi hurmetil fatiha.

Anlamı: Bizleri yediren ve içiren sonrada Müslüman kılan Allah’a hamdu sena olsun. Ey Allah’ım bu sofra ve yemeğin sahibini, yemeği yiyenleri, yemeği yapanları ve tüm mümin erkek ve kadınları affet. Onlara merhamet et ve onları koru. Ey Yücelik ve ikram Sahibi Olan Allah’ım. Seni anmak, sana şükretmek ve seni sevmekle, senin muhabbetinle kalplerimizi nurunla aydınlat. Allah’ım bize Dünyada ve ahirette, sağlıklı, sıhhatli, tertemiz bir hayat yaşat, afiyet ver. Her iki cihanda da bize selamet ver, sen her şeye gücü yetensin. Allah’ım senden bu nimetin tamamlanmasını, afiyetimizin devamlı olmasını ve güzel bir son diliyoruz. Allah’ım (okuduğumuz ve okuyacağımız ) Fatihalar hürmetine, Peygamber Efendimiz hürmetine bizim için nimetlerini artır eksiltme Ya Rabbi.

Uyumadan önce okunması gereken dua, Uyku duası:

Peygamber Efendimiz geceleri yatmadan önce İhlas, Felak ve Nas surelerini okumayı tavsiye etmiştir. Ayrıca şu duayı okumak çok faydalıdır.

Okunuşu: Allahümme bismike emutü ve ahya.

Anlamı: Allah’ım senin adınla ölür, senin adınla dirilirim.

Uykundan kalkınca, uyandıktan sonra okunması gereken dua:

Okunuşu: Sübahnellezi yühyi-lmevte ve hüve alakülli şey’in kadir.

Anlamı: Ölüyü dirilten Allah’ı tesbîh ederim ve O her şeye kadirdir

Camiye girerken okunanması gereken dua:

Camiye girerken mutlaka önce sağ ayak ile giriniz. Sağ ayak ile camiden içeri girerken Salavat okunmalıdır.

Okunuşu : Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sahbihi ve sellim. Allahümme’ftah lî ebvabe rahmetike.

Anlamı : Ey Allahım Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)

İftar duası, Orucumuzu açmadan önce okunması gereken dua:

Okunuşu: Allahümme leke sumtü, ve bike ementü, ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rizguke efdartü.

Anlamı: Allah’ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Dua etmek, biz aciz olan insanoğlunun sonsuz kudret sahibi Allah ile kurduğu bir köprü gibidir. Dua zikirdir, ibadettir. Gündelik yaşamımızda duaya daima önem vermeliyiz. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuşlardır: Dua etmek ibadetin özüdür. Darda iken duaya sarıldığımız gibi rahata kavuşunca da, ibadet ve duaya sarılmamız gerekmektedir. Rabbimizi daima hatırımızda tutmamız kulluğumuzun gereğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir