Vesvese ve Kuruntu Ne Demektir?

Vesvese ve kuruntu daima şüphelenmek, evham ve tereddüt etmek demektir. Daha geniş anlamıyla insanın zihnine ardı sıra kötü düşünceleri sokmasıdır. Vesvese ve kuruntu da kötü düşünceler insanı daimi tekrar eden kötü davranışlara iter. Kötü davranışların sonucu olarak insanlar kendini kontrol edemez hale gelerek toplum içinde zor durumda kalmaktadır. Şeytan insana bir günah işletebilmesi için onu tekrar tekrar kışkırtması ve zihnine kuruntu empoze etmesi gerekmektedir.

Vesvese ve kuruntu, her şeyi daima israf etmeye, vaktini ve ömrünü kuruntularla heba etmeye neden olur. Başkaları ile ilgili sürekli kuşku ederek kendini haklı sanarak böbürlü olur. Ona kim öğüt etse dahi katiyen kabul etmez. Kendi yaptığının daha doğru olduğunu kabul eder. Vesvese ve kuruntu, ruhi bunalımlara yol açarak manevi ve psikolojik hastalıklar meydana getirir. Manevi hastalıklar beraberinde bir sürü olumsuz davranış ve diğer hastalıkları da getirmektedir. Tıpkı seyahat halinde giden bir arabanın sürücüsünün arabayı kötü kullanmasına benzer. Arabayı kötü kullanan sürücü diğer yolcularında kötü bir seyahat etmesine neden olacaktır. Yolculuk çekilmez hale gelecektir.  Manevi sorunlar asla ihmale gelmez. En kısa zamanda müdahale edilmesi gereken bir husustur.

Her konudan danışmak hiç çekinmeden için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1 thought on “Vesvese ve Kuruntu Ne Demektir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir